Vangstua

Vang-stua 9. september 2020 Foto: Gunnar A. Hjorthaug

Vang-stua i glass og ramme ved Jaren rasteplass på Knapstad tilhører Hobøl historielag. Denne rødmalte husmannsstua fra 1860 tallet representerer en historie av beboere som har vært garvere, skomakere og arbeidsfolk i Skausvingen i Hobøl. Vangstua med overbygg ble gjenoppreist ved Jaren med åpning den 9. september 2020. Stua skal skal blant annet innredes med utstilling med husets historikk og med et minnested for Norges første veisjef Wilhelm Christian Berg født i Hobøl 9.9.1814. Han fikk til veien fra Christiania til Momarken over Fossum bru i 1864. Informasjonstavle og annen informasjon om stua vil komme. Omtale av huset er gitt på Hobøl Historielag sin Facebook side og i Østfold Historielag sitt tidsskrift Wiwar.