Tomter gml. skole

Tomter gml skole
Tomter gml skole

Tomter skolestue ble bygd i  1853. I 1864 ble den utvidet med en lærerleilighet. Her var skolestue fram til 1902. Skolen på Vegger  var den andre i Tomter krets. I 1902 ble det bygd en ny skole, Tomter skole, på Engen nær stasjonen.

Her i Tomter gamle skole var det en skolestue, lærerbolig og rom for lærerinne.  Kirkesanger og lærer Gunder J. Skjolden bodde her med familie og tjenestefolk i 1865, tilsammen 6 personer. De hadde 2 kuer og dyrket hvete, rug, bygg, havre og poteter. Kirkesanger Laurits Engebretsen var lærer og bodde her fra 1882 til 1902. Før det hadde han vært lærer på Holt skolen siden 1872. Hans kone Anna var lærer i husgjerning. Enda i dag har vi navnet Engebrets jordet som var en del av skolejorda han brukte. Han fortsatte så på den nye Tomterskolen i sentrum fram til 1908. Da hadde han vært lærer i Hobøl i 36 år.
Fram til 1889 var Tomter gamle skole privateid og benytt som beboelseshus.
Fra 1989 er dette bygget overtatt av Hobøl kommune og en del av Hobøl Museum. Her er det nå et skolemuseum med skolestue og lærerleilighet. I 2. etasje er det en utstilling bl.a. fra tannlege Stie’s samling, og jordmor Rustens jordmorsenger. Det siste er gjenstander fra fiolinmaker Jensen.

Tomter gml. skole ligger ved Tomter kirke langs Tomterveien fra Tomter til Knapstad.

Museet er åpent i mai/juni og i august/september under Åpne dager. Historielaget har sin sommeravslutning her som regel siste onsdag før St. Hans. Utenom dette må du kontakte Hobøl historielag for å avtale tid for besøk.