E18

Ny E18 på tvers av Mossedalen.

The following is an excerpt. Endelig er den åpnet, ny firefelts motorveg som deler bygda i to. For langveisfarende er nå Elvestadkrysset historie. Nå suser vi gjennom fjellskjæringer i flotte mønster og formas
Les mer