Sulebru

SULEBRU er en del av Hobøl Museum som inneholder en del av Christian Haskilts samlinger.

Det har vært en husmannsplass under Riggesem og har vært en skysstasjon. Sulebru er også navnet på brua over Hobøl elva som en del av kongeveien mellom Oslo og Stockholm.

Sulebro er nevnt på kartet svenskene tegnet med tanke på Karl den12.’s ferd mot Christiania.

I Wilses reisebeskrivelser omtales også Sulebro.

Sulebro ligger i dag tett opp til den nye Hobøl bro som er en del av ny E18.