Styret

Styret i Hobøl historielag:

Asbjørn Hjorthaug-leder, asbj.hjorthaug@gmail.com
Øivind Aamodt-nestleder
Lars Egeberg-kasserer, larsa_egeberg@hotmail.com
Inger-Lise Egeberg Labukt-sekretær

Anne Marie Riiser-styremedlem
Hans Kristian Jensen-styremedlem
Ottar Ness– styremedlem

Varamedlemmer:
Karen Helene Brødholt
Lise Marie Marthinsen

Valgkomite:
Åse Saxebøl
Gunnar Hjorthaug