Stiftelsen Vestre Bråthe Bygdetun

Gården Vestre Bråte  eies  av Stiftelsen Vestre Bråte Bygdetun. Org. nr 969 091 232

Stiftelsen ble etablert i 1984 etter at eieren  av gården, Helene Ringstad, testamenterte gården til en stiftelse. Vestre Bråte er også Hobøl kommunes 1000-årssted, nå Indre Østfold kommune.

Maleri av Vestre Bråte, Hans Fredrik Borgen i 1889. Har hengt i kommunestyresalen i Hobøl kommune.

Gården nevnes så tidlig som 1376. Hele gårdsanlegget har unike bygg og omgitt av en hage med store, majestetiske trær. Hovedbygningen er fra rundt 1760. Her er rom og interiør gjennom 250 år blitt bevart. En tur igjennom bygningen er en turen igjennom historien fram til i dag. Låven er blant de eldste bygningene i Østfold. Tømmeret er datert til midten av 1500 tallet mens noe tømmer kan være hogd på 1400 tallet.

Her arrangeres bygde dag i juni, som regel søndagen før St. Hans.

Vestre Bråte ligger langs Sånerveien (nr 151)  mellom Ringvoll og Såner.         Adressen er: Bråteveien 224, 1827 Hobøl

Ivar J. Hauge har skrevet boka: Vestre Bråte i Hobøl – historien om gården og de som har levd der.