Stiftelsen Ole Kjærbus krigshistoriske samling

Stiftelsen Ole Kjærbus krigshistoriske samling.

Ole Kjærbu har i alle år samlet på gjenstander fra krigen 1940-45. Det er en imponerende og omfattende samling. Den består av bl.a. våpen, kjøretøyer, uniformer, sabotasjeutstyr, papirer og propagandamateriell. Her får du innblikk i flyslipp og motstandsbevegelsen.  Det var i 1999 at Mary og Ole Kjærbu tok initiativet til en stiftelse for samlingen.

Samlingen er oppe hver torsdag kl 18:00 -20:00 og holder til i Tomter i Frivillighetenshus.
Enkeltpersoner og grupper  kan gjøre egne avtaler om omvisning.
Kontaktperson er Tor-Erik Saxsebøl mob. 97 604 419
Gå gjerne inn på facebooksiden til  Ole J. Kjærbu’s Krigshistoriske Samlinger

VENNEFORENING  OKKS, Hobøl Historielag

Det trengs årlige midler for å sikre driften av stiftelsen.
Hobøl Historielag har opprettet en Venneforening med kontonummer: 1503.66.00729.
Send melding til Hobøl Historielag om du ønsker å bli medlem. Les mer her.