Skoler

Haugen skole

Rett vest for dagens Kristianiaveien og gårdsveien inn til Gnr 46 Haugen gård (Hougen) ligger steiner i terrenget der skolestua sto. Nå ligger disse innenfor gjerdet til en barnehage.

Haugen skole ble bygget i 1855 og var såkalt «halvfast». Ved oppstarten var det tilsammen 24 elever på skolen. Elevene kom fra gårdene: Thon, Igsie, Hollebøl, Egeberg, Knapstad, Haugen, Lippestad, Holt, Berg, Jahren og Jahsdammen. Gunder Jørgensen Skjolden f.1871 Askim, var lærer på Haugen skole i 1857. Han var her i 1-2 år før han ble lærer og kirkesanger i Tomter.

1865 viser folketellingen at på Hougen Skolehus bodde Peder Hansen f. ca.1816 i Moss som var «husmand uten jord Møller». Hans kone het Marie Gudmundsdtr f. ca. 1829 i Høland.
Deres barn:
1)Julie Pedersdtr f. ca. 1859 i Haabøl
2)Mina Pedersdtr f.ca. 1861 i Haabøl

Sammen med dem bodde Gunerius Olsen f. ca. 1855 i Haabøl som var inderst.

I 1872 ble Haugen skole revet etter 17 år med undervisning ved skolen. Bygningen ble da flyttet til Holt skole.

Kilde: Folketelling 1865 og notat fra Asbjørn Hjorthaug.

Grunnmursteiner fra Haugen skole

Holt skolegård

1900 folketellingen viser at her bodde Ole Viiiumstad f.1870 i Hobøl Folkeskolelærer og organist
Hans kone, Augusta Villumstad f. 1876 Spydeberg var Folkeskolelærer. De hadde datteren Solveig Villumstad f. 1898 Hobøl.