Ressurser

Oversikt over Hobøl:  STORE  NORSKE LEKSIKON

Østfold Historielag.Som medlem i Hobøl Historielag er en automatisk medlem i Østfold Historielag.
Laget ble stiftet 25. april 1926, har om lag 5000 medlemmer og omfatter  25 lokale historielag  i fylket. Laget utgir tidsskriftene  WiwaRGår en inn på ostfoldhistorielag.org  vil en få tilgang til mange lokalhistoriske ressurser i Østfold, også de andre lagenes nettsider.

Landslaget for lokalhistorie
Østfold Historielag er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie som utgir tidsskriftet Heimen og sammen med Norsk lokalhistorisk institutt Lokalhistorisk magasin.

Lokallagenes websider
På vår webside ostfoldhistorielag.org  kan en finne de mange lokallagene i Østfold. Her vil en få tilgang og ideer til mange lokalhistoriske aktiviteter.

Slektgranskning.
Starte med slektsgransking? Se Arkivverket sin side.
En viktig kilde er Digitalarkivet. Her finner du folketellinger, kirkebøker og mye, mye mer.Tidligere DisNorge – nå Slekt og Data har mange hjelpemidler til å finne slekt.
Gå inn på deres side og finn der blant annet Gravminner i Norge. Her kan du søke på gravstøtter og opplysninger for hele landet.

Wikipedia og slektforskning.
Gå inn på Wikipedias sider finner en grunnleggende artikkel om og rundt slektforsking.

Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket har lagt ut en ufattelig mengde bøker, aviser, bilder m.m. på nett.  Her er det mye å hente for slektgransking og annet lokalhistorisk arbeid. Klikk på logoen Nasjonalbiblioteket så kommer du til rett side.

DigitaltMuseum
har en stor samling bilder som du kan søke på. Se samlingen av østfoldbilder . Her ligger også bildene fra Østfold billedarkivmed bl.a. flyfoto fra Widerø over  gårdene og tettstedene i de forskjellige kommunene.

Dokumentasjonsprosjektet
Her finner du bl.a. O. Rygh, Norske gaardsnavne.
Middelaldermateriale, Diplomatarium Norvegicum

Store norske leksikon
Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk og tilgjengelig på nettet.

Lokalhistorisk Wiki
Lokalhistoriewiki.no er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket

Liste over digitaliserte bygdebøker i Norge

Fornminner og kultur:

Kulturminnesøk

FortidsminneforeningenØstfoldmuseene/Borgarsyssel Museum

Kulturminner i Østfold/Kulturminnekart 

Kulturminner i Østfold – Bygningslokaliteter fordelt på kommuner

Fornminner i Norge og Norden, http://www.arild-hauge.com

Norsk Steinalder (Arkeologisk museum), http://www.steinalder.no

Avisbiblioteket (Nasjonalbiblioteket), http://www.nb.no/html/avisbiblioteket.html

Hogne Holst sine nettsider
Hogne Holst har lagt ned et stort arbeid med å registrere kirkebøker m.m. fra Hobøl. Gå inn på
Hognes.net. Du kan bruke Windows søkefunksjon til å søke i listene.

Dokumentasjonsprosjektet
Her finner du bl.a.

O. Rygh, Norske gaardsnavne.

Middelaldermateriale, Diplomatarium Norvegicum

Kulturminner – bygningslokaliteter i Hobøl