Prosten, Karl den 12. og Hobøl

 

lars-rasch

PROSTEN, KARL DEN 12. OG HOBØL
Boka om Lars Rasch

Dokumenter til prost Lars Rasch’s livshistorie.
For 300 år siden i 1716 kom Karl den 12. til Hobøl. Her møtte han sognepresten i Hobøl og prost Lars Rasch.  Dette møtet førte til at Lars Rasch ble anklaget for landssvik og satt i arresten. Lars Rasch var sogneprest i Hobøl fra 1707-1750.  I 1712 ble han prost i Øvre Borgesyssel som var landets største prosti, fra svenskegrensen i Øst til Oslofjorden i vest. I 1720 årene ble han kirkeeier etter å ha kjøpt kirkene av kongen. Siden han kom til Hobøl hadde han samlet lokalhistorie til en Hobøl beskrivelse, men 2. påskedag i 1730 brant prestegården ned. Han var tidlig ute og startet alt i 1730 med en form for skolegang av ungdommen.

Boka er en samling av samtidsdokumenter. Einar Lundeby har bearbeidet teksten og oversatt latinske tekster. Boka er redigert av han i samarbeid med Lars Aslak Egeberg og Asbjørn Hjorthaug og kom ut i 1999.

Boka koster 100 kr.   Bestill boka ved å sende epost til Hobøl Historielag