Hobøl prestegård

                                                                                     

På prestegårdslåven er det 4 samlinger:
Sakralt museum, Bjellesamling, Skog- og jordbruksmuseum og Landhandel.

Tunet på Hobøl prestegård med bl.a. låven (1910, hovedbygning fra 1700 tallet, forpakterbolig (drengestue), lysthuset (1700-tallet), renessansehagen og middelalderkirken er i seg selv vært et besøk. Det er Opplysningsvesenets fond som eier alle bygningene og eiendommen her utenom kirken, kirkegården og kirkestallen.

Sakralt museum. I forbindelse med 800 års markeringen for Hobøl kirke i 1995 ble sakralt museum åpnet av kronprins Haakon Magnus. Her er det samlet bilder, gjenstander, bøker, orgler, likvogn, gravkors m.m. som har hørt til Hobøl og Tomter kirkers historie. Nå utvides museet slik at vi får plass til en samling med gjenstander fra Askim gamle middelalderkirke.

Bjellesamling. Oddmund Næss donerte sin bjellesamling på over 700 bjeller til Hobøl Museum. Bjellene er av alle slag og til all slags bruk fra inn og utland.

Jord- og skogbruksmuseum. Hobøl er og har vært ei jord- og skogbruksbygd. I låven er det utstilt jordbruksredskaper  og utstyr for skogsdrift. Her viser en del av utviklingen de siste 200 år.

Landhandel. Det er inventar, utstyr og varer fra Frøland, O.L Landhandel, men også fra andre steder, som er utstilt. Målet er i 2. etasje å få til en historisk utstilling av handel og kjøpmannskap gjennom tidene i Hobøl

Museet er åpent i mai/juni og i august/september under Åpne dager. Ellers er det åpent under fredagskonsertene i juni og av og til når det er Veikirke på sommeren. Utenom dette kan du kontakte Hobøl Historielag og Lars Aslak Egeberg, mob: +47 901 46 270

En dag i året er det Hobøl i gamledager her. Da får barneskoleelevene en innføring i gårds-liv for 100 år siden.