AKTIVITETER

Hobøl Historielag har som regel 3 åpne møter på høsten og 3 på våren.
Her er det historiske foredrag med ulike emner.
I juni har vi en sommeravslutning på Tomter gamle skole også med foredrag og det serveres rømmegrøt.
Laget har også som regel en tur i året. I 2014 var vi på Eidsvoll og i 2016 var vi  til Tanum i Sverige og så på helleristninger.