Endelig er den åpnet, ny firefelts motorveg som deler bygda i to. For langveisfarende er nå Elvestadkrysset historie. Nå suser vi gjennom fjellskjæringer i flotte mønster og formasjoner over en av landets bredeste bruer. Fosshellinga og Elvestadkrysset har opp gjennom årene vært åsted for mange tragedier. Det er ikke få trafikkulykker med tragisk utfall som har skjedd her.
SULEBRU.
Den nye E18 passerer Hobølelva på det stedet der den gamle veien mellom Christiania og Stockholm gikk. Akkurat under brua ligger Sulebru og litt oppe i bakken ligger Sulebru plass. Det var en husmannsplass under Riggesem som også skal ha vært en skysstasjon. I dag er dette en del av Hobøl Museum som inneholder gjenstander som Kristian Haskilt samlet på gjennom mange år.

Sulebro er et kjent landemerke under Karl den 12.’s krigstog mot Christiania. På et kart Svenskene tegnet  for denne krigen, er Sulebroe inntegnet. Generalløytnant Lützow som ledet den norske hæren som gikk etter Karl den 12. da han trakk seg tilbake i 1716 over Onstad sund, Under rådslagning på Kråkstad prestegård er Sulebro et aktuelt sted for nye avtaler før de går videre til Holt gård for å ha sitt hovedkvarter.

Sulebru er nevnt av Wilse i sine reisebeskrivelser. Han forteller om en tur fra Kristiania i 1764: «Jeg Passeerte over Hobbel-Elven over Sule-Broen. Denne Elv kommer fra de Søer, jeg har meldet om paa min Vinter-Reise, og flyder gjennem den store Dal, som udgjør det meste af Hobbel Sogn, ned til Vaaler af Vandsøen. Her fløddes meget Tømmer, men formedelst Iisløsningen og megen Tilflod av Vandet, er Broerne høie, og Enderne belagt med  store Steen. Nu gik Veien op for Sulebroe-Bakken og Skoven»

Sulebru skysstasjon er blitt bevart og har fått ny adkomst nå fra øst på veien mellom Foss skole og Holden gård.

Den nye E18 avløser den gamle E18 som før het riksvei 6. Den ble ferdig i 1864 som den siste delen av hovedveien fra Christiania med Ljan Chausseen 1848 og videre over Glomma i 1854.  I 150 år har denne veien tatt unna i for den stadig økende trafikken først over 50 år med hest og kjerre, så økende biltrafikk og kolonner av trailere. Det har vært en god investering.

Utsikt fra Sulebru. Nesset gård er erstattet med betong. Kulturlandsskapet er  ??

Ny veg har ikke kommet gratis. Prislappen har vært på ufattelig 1,3 milliarder kroner. Men omkostningene er større. Det er et betydelig naturinngrep som har forringet et fantastisk kulturlandskap. Selv om vi har fått ny kunnskap om Hobøls geologiske historie ved å avlese fjellskjæringer som har kommet for dagen.  For veien har vi ofret 2 skolebygninger. Det er trist at Holt skolen er borte for alltid. Denne skolebygningen fra 1874 som ble etablert ved at to skolekretser og to skolebygninger ble slått sammen, Riggesem og Haugen skoler. Holt skole var også et forsamlingshus for ulike organisasjoner i kretsen. En flott tømmerbygning som kunne ha vært til glede og stolthet for bygda om den var blitt tatt vare på. Vi mistet også Heia skole.

Ny veien har også gitt oss ny kunnskap om Hobøls historie. Arkeologiske utgravinger har registrert 8 automatisk fredede kulturminnelokaliteter i konflikt med veianlegget. Det gjelder gravminner på Foss, bosetningsspor på Melleby og Riggesem, hulvei på Jaren og en kullmile.
På Melleby var det registrert 35 bosetningspor. Her var det 6 kokegroper og 22 stolpehull. Dette er etter all sannsynlighet et langhus fra førromersk jernalder. Langhuset har i sin tid brent ned. Dateringene her spenner over et tidsrom på år 335 f.Kr til år 645 e. Kr.
På Riggesem/Torp 50 bosetningspor. her var det 17 stolpehull og 17 kokegroper. Her er det flere hus. Daterigene er i et spenn fra ca 1600 f. Kr til 1350 e. Kr.
Rapporten etter de kulturhistoriske utgravingene finner du HER.

Veivesenet har laget flere videor som en dokumentasjon av vegprosjektet.
Video over ny E18.
Video – animasjon ny E18.
Video – drone film Ny E18.

Asbjørn Hjorthaug

 

 

 

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *