Nordalen sag og tredreieri

01-img_1161

NORDDALEN SAG OG TREDREIERI.

Vannfallet ved Norddalen har vært utnyttet i  200 år. Det lå like ved Norddal, en husmannsplass under Vegger gård. I 1883 var  her sag med vannhjul.

I 1899 ble det montert to turbiner som også leverte strøm til bl.a. Vegger gård, butikkene og jernbanestasjonen.

I 1910 kjøpte tredreier Kristian Karlsen eiendommen og drev bedriften fram til 1960. I 1915 ble det investert i nye turbiner fra Tomter jernstøperi og rørgate. Norddalen sag og tredreieri hadde leveranser bl.a. til Christiania Spigerverk. Ramme og oppgangsaga var i drift fram til 1972. Da ble Norddalen Sag overtatt av Hobøl kommune og er en del av Hobøl Museum.Verktøy, maskiner og inventar står som om døren til saga ble lukket i går. Saga er satt i stand og det er en stor opplevelse å være der når saga går og hjul og reimer snurrer rundt.

Norddalen sag og tredreieri ligger nord for Tomter sentrum og langs Rv. 120.

Museet er åpent i mai/juni og i august/september under Åpne dager.  Utenom dette må du kontakte Hobøl historielag for å avtale tid for besøk.

Hans Kristian Jensen kan også kontaktes (mob. +47 908 86 975)