Museer og samlinger

Fra 1.1.2020 fikk Hobøl Historielag overdratt vederlagsfritt alle  eiendommer, bygninger og samlinger som lå under Hobøl Museum. Dette etter enstemmig vedtak i Hobøl kommunestyre. En avtale er underskrevet der kommunen i fortsettelsen forplikter seg på å dekke driftsutgiftene.  Avtalen omfatter også bygdebøkene og rettighetene rundt disse.  Styret i Hobøl historielag vil komme tilbake til hvordan arbeidet videre skal organiseres.