Møtekalender

Program våren 2020.

21. januar 2020 kl 19.00 – ungdomsskolen Knapstad  «På flukt til Sverige gjennom Indre Østfold under 2. verdenskrig.» Harder Emil Sandvik

25. februar 2020 kl 19.00 – årsmøte og historielagsmøte

24. mars 2020 l 19.00 – Historielagsmøte «Borgerkrigene i Viken / Østlandet  Knut Arstad, Førsteamanuensis, Dr.Philos

Program høsten 2018 – vår 2019 – høsten 2019

25. september 2018  kl. 19.00 Sverre Jervell:  «Fra Oslofjordens historie med saltkokerier, utskiping av trelast og is-eksport.»
Tirsdag 9. oktober 2018  kl. 19.00  –Introduksjonskveld for slektsforskning og data. Østfold Historielag i samarbeid Østfold Slekt og Data og Hobøl Historielag.
Tirsdag 23. oktober 2018  kl. 19.00 – Tømmerfløting i Glomma og Hobøl elva. Per Folkestad og Asbjørn Hjorthaug
Tirsdag 27. november 2018  kl. 19.00- Historielagsmøte. Grøt og kaker.

Tirsdag 22. januar 2019  kl. 19.00 –  150 års minne siden ordføreren, stortingsmannen, skolereformatoren og prosten Bernt Sverdrup Maschmann døde. Hans liv og virke ved Asbjørn Hjorthaug.
Tirsdag 26. februar 2019  kl. 19.00  –  Årsmøte. «Bønder i byen» – fra bygda til byen i arbeid og fritid. Oddvar Bjerke
Tirsdag 26. mars 2019  kl. 19.00  Jødene og Indre Østfold under andre verdens krig. Mads Tangstuen

Tirsdagene 3. og 10 september Slektsforskningskurs med Slekt og Data Østfold/ Østfold Historielag- Meld deg på! asbj.hjorthaug@gmail.com

Tirsdag 24. september 2019 kl 19.00   Borgerkrigen i Viken på 1200-tallet . Et bakteppe for brevet til Morsedølene i 1210. Historiker Knut Arstad

 • 10. august 2017  Tur til Halden – Rød Herregård og vandring i Haldens industrihistorie.
 • 10. oktober. Vi feirer Hobøl Historielag 40 år.
 • 31.oktober. Reformasjonen 500 år – Konsekvenser for vår lokale historie.
 • 05. desember. Julemøte. Tema: Reformasjonen og Martin Luther. Lars Inge Magerøy, sogneprest i Enebakk.
 • 23. januar- Konservator Per Erik Gjesvold kommer. Han har arbeidet en del med militærhistorie og forsvarsanlegg i Indre Østfold.
 • 27. februar – Årsmøte. Lokalhistorisk tema.
 • 20. mars Orientering om de arkeologiske utgravingene ifb. den nye Follobanen
Program vinter/vår 2017:
 • 17. januar kl 19.00 – Knapstad Arena (Misjonshuset) kl 19.00
  Svein Høiden – Gründeren Hans Nilsen Hauge.
 • 28.februar kl 19.00– Årsmøte – lokalt tema. Ungdomsskolen på Knapstad kl. 19.00
 • 25. april kl 1900– Fjellskjæringene ved E18 og Hobøls geologiske historie?.
  geolog Michael Heim fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.
 • 21. juni – Sommeravslutning Tomter gml. skole med grøt og foredrag.