Middelalderbrev

middelalderbrev

Middelalderbrev – om folk, gårder og kirkeliv
Belyst gjennom brever fra 1210 til 1583.

Norges eldste bevarte brev på norsk språk er adressert til morsdølene i Østfold. Morsdølene er det samme som Hobøls innbyggere. Avsenderen var kong Phillipus og året var 1210. Foranledningen til brevet var at ”morsdølene” nektet munkene på Hovedøya kloster å ta i bruk et område under gården Asper i Follo som de hadde fått av kong Inge. Dette brevet innleder boka med og om Middelalderbrev.  Gjennom brev fra 1210 til 1583 med tilknytning til Hobøl, får vi lære litt om folk, gårder, samfunn, kirke- og fromhetsliv. Vi lærer mennesker å kjenne fra Follo, Oslo, Østfold m.m  Vi er inne i Halvardskirka i Oslo og møter den kjente biskop Øystein, vi får høre vitnesbyrd fra mennesker i tiden under Svartedauen, og vi følger mennesker som må gjøre opp for seg for kirken etter å ha levet i hor.

Vi blir ofte imponert når vi ser på gjenstander og hus som er 500 til 800 år gamle. Like imponerende er at vi har skrevne kilder som er nesten like gamle. Her er brev med tilknytning til de første prestene og til mennesker på de fleste gårdene i Hobøl. Bak i boka er det satt opp oversikt over alle kvinne- og mannsnavn som er nevnt og alle gårdsnavn som brevene er knyttet opp til. En viktig kilde for dere som vil lære mer om slekt og gårdshistorie.
Diplomatarium Norvegicum omfatter  22 bind med over 20.000 brev. Vi har oversatt ca 100 brev med tilknytning til Hobøl. Einar Lundeby som var professor i nordiske språk, har oversatt alle brevene fra original tekst og skrevet fagartikler. Asbjørn Hjorthaug har funnet fram til alle brevene og redigert boka.
Boka kom ut i 2005 og er på 224 sider og koster kr 100,00.

Bestill boka ved å sende en epost til Hobøl Historielag