Medlemskap

BLI MEDLEM AV HOBØL HISTORIELAG!

Hobøl er et godt sted å bo og vokse opp. Kunnskap og bevissthet om lokalhistorien der du bor gir tilhørighet og skaper identitet. Hobøl har en rik og spennende lokalhistorie.
Vi har i dag ca 160 medlemmer, men vi ønsker oss flere.

Meld deg inn i dag !

Send en epost til:
Asbjørn Hjorthaug  (eller ring mobil +47 99218203)
Lars Aslak Egeberg

Du kan betale medlemskontingenten til konto nr 0540.07.41966
Husk å merke innbetalingen med navn, adresse og e-post adresse.
Medlemskontingenten er kr 150 pr år for enkeltmedlem og kr 200 for par.
Som medlem får du til sendt informasjon om møter og turer i lagets regi. Du er da også medlem av Østfold Historielag. Fremfor alt er du med på å støtter opp om arbeidet med å bevare lokalhistorien for ettertiden i Hobøl og gjøre det til enda bedre sted å bo.