Lokalhistorie

Hobøl har en rik lokalhistorie. Hobøl historielag ønsker å presentere eksempler på kulturminner,  bilder med mere som skaper forståelse og kunnskap fra ulike tidsepoker i bygda. Under de ulike undermenyer finner du litt om dette. Lokalhistorie må registreres og dokumenteres for å kunne bevares og brukes. Vi er i dette arbeidet interessert i få høre om personer, lokale funn, gjenstander, steder og historier som kan nedtegnes og bli registrert som en del av Hobøls lokalhistorie. Se på undermenyen, kulturminneregistrering og kontakt oss gjerne i denne sammenheng.