La historielaget få grasrotpengene

Ta med deg ditt spillekort fra Norsk Tipping innom en kommisjonær, og si at du vil gi din andel av Grasrotprosjektet til Hobøl Historielag. Den eneste informasjonen du trenger, er lagets organisasjonsnummer – hvilket er ………………….
Da vil fem prosent av din tippeinnsats automatisk bli overført til historielaget – vel og merke uten at det innvirker verken på ditt innsatsbeløp eller den premien du måtte være heldig og vinne.
Registreringen kan for øvrig også skje på www.norsk-tipping.no. Da går du på ”Min side”, trykker ”Grasrotandelen” og fyller inn organisasjonsnummeret ………………………