Husmannsplasser Tomter sogn


Husmannsplasser er sortert etter Gnr. Kilde for registreringen er:
Kåre Hoel Bustadnavn i Østfold – Hobøl. Universitetet i Oslo v/Tom Smidt Solum forlag 1994

Noen navnvarianter er tatt med. Enkelte plasser er usikre hvilket Gnr den tilhørte.
Om du har bilder, historier, opplysninger eller endringsforslag vil historielaget gjerne ha tilbakemelding fra deg.
Justeringer i kulturminnet vil bli foretatt om vi får nye dokumenterte historiske opplysninger.

Send melding til gunnar.hjorthaug@icloud.com

Husmannsplasser og kulturminner som er registrert og tatt bilder av vil bli gitt en blå lenke.
Disse er lagret på Riksantikvarens nettsted: www.kulturminnesøk.no. 
Du finner informasjon om hver plass ved å klikke på de blå lenkene nedenfor:

Gnr/BnrGårdHusmannspl.KommentarerNevntKilder
1BjørkeskogBjerkeskog, Bjerkeskaug, Bjørkeskoug
2BrekkaBrekke, Brække, Brecha, Bræchen
BreckedalenBrechedalen , sammen som Sagbakken?1765, 1766, 1796kb
BrekkepladsSagbakken?«Br:pl» nær Brekke mølle br.nr 5?1817K
Holen1865
KastetKasted, Kaste, Kaste-Bjerget1775, 1807, 1808kb p.reg1823
RognestadNevnt sammen med Savbakken?1810pb
SagbakkenSaubakken, Savbakken, Saugbakken1785, 1789, 1810kb. p.reg1823
VesterengWestereng1865, 1875
3Tolfshus Søndre Tolfshus, Tolfshuus, Tholshuus1403, 1723, 1775kb
3.3BirkelundSmb. se Tommeshytta1903
PladsenGjelder Tommeshytta1865
TommeshyttaTolfshuspl og Birkelund1865
4Tolfshus Nordre Tolfshus, Tolfshuus, Tholshuus1808, 1813, 1817kb, K
BergetTolfshuspl1875
HagenPlundrop1875
HalvorsløkkaNå en del av Berget
Saga1836, 1821
Tholfshusplass1790, 1821. 1865kb
5BrøholtBreholdt, Brødholt, Brøholdt, 1611, 1800, 1801kb, K
5.6HolstadEget bruk:Holstad, tidl. Brøholtdalen, 1780, 1808,1875kb, K, 
5.9FredheimBrøholthytta, Brøholt Plads,Nylænna, Kuftopp1800,1808,1817,1875,1903K
HøibraateHolet, 1808, 1865, 1875K
6EngenEng, Engene1800K
EngenshyttaSletten1808, 1817,1865K
Huttetu
7.1Sør ØyenØien
7.2Nord Øyen
7.3GranGram, smbr 18651799, 1800,1808,K,kb
7.4 /7.8GullbringaGuldbringen smb.1886, 1903
Holtet1865, 1875
Sagastua1865
SkiønhaugHmpl1800K
Øyen Ejer1788kb
8SolbergSolbergh, Soelberg1575, 1800, 1898K
KuboeKerboe, Kjærbu?1723, 1727
KjerringstadKjeringstad1865, 1875
StøypetStaupe hpl, Støpet, Støipet1800, 1817, 1875K, 
9StokkstadStokkstad, Stochstad, Stochestad1376, 1746, 1800kb, K
9.3BjørnehjellenBiønnegielden, Bjørnegjeld hpl1804, 1808, 1816kb, K
HaukeliHøgelie hpl, Haukelie, Høgelien, Haukelien1723, 1808, 1865
Stokstad Ejer1789kb
SvansundSvansuren, Svansaren, Svanszuren1788, 1789, 1794kb
10.1Sør VienWien, Wium1377, 1788,1808K
10.2Nord Vien
10.3MyrvoldMyhrvold, Myrvold hpl, 1865 smbr1808, 1817,1865K, kb
10.6TjernsliKjendslie, Kjendsli, Kjensli, plads1800, 1838, 1903K, pb
10.7Bergerud1838, 1865, 1886
Bergerhpl1723
BråtenViehytta,Vieplads,  Braaten, Kiensbraat, Kjendsbraate1875, 1806, 1865K
Wien Ejer1788kb
11UnåsUnaas, Onaas, Aanaas1325, 1789, 1800kb,K
Engen1727
HaugeneHougerne, Hougen, Houen, Hauane1723, 1800, 1865kb, K
SanderSanner, Saner, 1769, 1817, 1865kb, K
TorgetThorvet, 1838,1865, 1875
TyrihjelenThyriegielden, Tyrigjelden 1789, 1800, K
Unaas Ejer1793, 1796, 1800kb
12FøskerFusker, Fuscher, Fudsker1575, 1788, 1817kb, K
12.2VillumstadWillemstad, Willumstad, hpl, smbr 18651723, 1800, 1865kb, K
12.3AskelundKoksrud var her først, Koksrød, Koxrud1723, 1808, 1903K
BuråsBuraas, Bueraas, Buuraas, 1723, 1799, 1800kb, K
EngaEngen1649, 1865, 1875
Fischer Eyer1638, 1789, 1800kb
KolabonnenKollebond, Kaalbaand, Kolbaand, Kolbonnen, Kollebun, Kulebunden, Kullebund, Kollabond1767, 1788, 1800, 1875kb, K
SvanebakkSuangeback, Suangebach, Svanebache1620, 1723, 1875kb, K
13VeggerWegger, Wægger
13.2MøllerstuaMøllerstue, Møllerstuen1817, 1838,1875K
Braaten1800, 1808K
HolenHoelen1790, 1795, 1808kb, K
KnatrebakkKnatterøed, Knatterud, Knatterbach, fl.1712, 1723, 1808kb, K
Norddalen1875
RognestadRognerødstad, 1712, 1723, 1727krs
SolliSoel Lie, Solie, Soli, 1723, 1727, 1808kb, K
VeggerdalenMølla, Dahlen, Weggerdalen, Vegger Dahlen 1712, 1801, 1808kb, K
VeggernesaNesa, Næset, smbr1865
14SurbySaurby,Surbye, Sursby, Siverby1575, 1799, 1817kb, K
14.2KrokenKrogen, 1796, 1898, 1816kb, K
15Øvre SvikebølSvigebøl, Svichebøl, Suickebøell fl.1408, 1723, 1808kb, K
England1808K
Holtet1865, 1875
RakelhyttaRachelhytten1808, 1865K, kb
16Nedre SvikebølSvigebøl, Svichebøl1408, 1723, 1808kb, K
16.3Skjønhaug
16.5BruhaugenBrohaugen1903
16.6SmedstuaSmedstuen1903
LangbråtenLangbraaten1779, 1798, 1875kb
NordliNordlien1865, 1875
SkogenSkougen, Skaug, Skauen1788,1800K, kb
Hagen PladsenHagan Pladsen1764
Mossen1808K
Skriverstua
Svigebøl Eje
17Nedre Jaren
17.2KastetJareskastet, Kastet1800
BognerudBougnerød, Bonnerud, Bagnerud,Jahrens Plads1723, 1796, 1800, kb, K
HagaHagen1780, 1808, 1865K
MarcknanMarknen, Marknaden1755, 1808, 1875kb, K
Trollerud1800, 1808, 1875K
18Øvre Jaren
19Hov NordHof, Hoff1327
19.2Hov Sør
BergetBerge1808, 1817K
BierkelandBiercheland1798, 1808kb
HovshyttaHovshytte1808, 1817K
Hoffs Pladsen1798
Myrvold1825, 1835, 1903kb
Steensrud1798tb
20VaglenVaghlanom, Vaghlenn, Waglen fl..1610, 1723, 1808kb, K
BergetEr under næringsskatten nevnt under Vaglen, men tilhører troig Hov gnr 171816ns
MyraMyrer, Myhren, Myhra1723, 1800, 1875kb, K
Waggel PladsenØdegården1799, 1792pb
Waglen Ejer1787kb
21KråkerudKraakerud, Kraagerud, Kragerud, Kragerød1461
Mellomkråkerud
Sørkråkerud
Nordkråkerud
21.2KråkeruddalenKragedallen, Krogerud dalen, 1701, 1789, 1865kb, K
21.6Trosterud1865, 1875
21.8VesterbyVesterbye, Westerbye1817, 1865, 1875
GrinaGrinnda1865
Hæste-haugen1727
Nordlie1875, 1886K
Pederstad1778, 1795, 1817pb, skp, kb, K
StrevoppI relasjon til Sørlie1775, 1886
SørliSøli1865, 1875
22FinnstadFinnstadom, Finstad, Findstad1396
23GeitebergGedeberg, Gjeteberg, Gietteberg,1612, 1723, 1800pb, K
Engen1828, 1886, 1903
24RoåsRoaas,Rugaas, Rougaas1613, 1800, 1903
Monsrud1723, 1808, 1841kb, K
25BlikslandBlixland1529, 1611, 1723ls, ns, K
Blixland Ejer/plads?1796kb
GaukerudGoucherød, Gøkerud, 1723,1817, 1865K
Juscherød1723, 1727
Langbraaten1808K
ØdegardenØdegaarden, Ødegaard, Øgaarden, 1723, 1768, 1808kb, K
26Øvre TomterTompter, Thompter1528, 1610, 1800pb,K
26.1Sørtomter Olavestomter
26.2Ingebretstomter
26.3 og 7TomterdalenTomterdahlen hpl, Tomterdalen smbr.1790, 1808, 1865
26.5KjærbuKierboe, Kiørboe, Kierbue, Kjereb smbr1723, 1788, 1765kb, K, 
Steentørt1808K
EngeEnga, er dette Vesleng?- nevnt i matrikkel 19031723, 1727
LøckennLychen, plass under Ø.Tomter
Sølvberg?
1575, 1773Stiftsbok, pb
SchougenSkougen, Tomterhytta Tomterhyttene, Tomter Pladsen, 1723, 1727, 18651818, 1823, 1875kb, K
ÅsenAasenK
SølvbergEn av Tomterhyttene?1799K
27NedtomterTompter, Thompter1528, 1610, 1808pb, K
27.2LundebyLundebye hpl, Lunneby smbr1826, 1865, pb
Vesleeng1826, 1903?pb
28KinnerudKinnerød, Kinerud, Kønnerød, Kiennerud1528, 1787, 1808kb, K
29LillebyLillebye, Lislebye1529, 1800, 1886jb, ns, pb, K, ls
FrostetFrøstad, Froste, 1800, 1820, 1865K, ns, kb
PålshusPaalshus1875
30HomlerudHumlerud, Homlerød, Humlerød1529, 1723, 1836ls, bs, jb, pb, K, kb
30.2HagenHomlerødplads, Homlerødplads1865, 1886
Homerud hyttenHumlerudhytten1807, 1817kb, K
31ElverudElverød, Elffuerød, 1557, 1723, 1808ls, K
31.2SmaloppSmalop, Elverudhytta, smbr1865, 1886, 1903
Kastethpl 1816ns
32TonToen, Thoen, Thon1342, 1723, 1808kb, K, 
NylandToensplads1875
SørliToensplads1808,1875K
Toenshytta1808K
33IgsiIgsie, Eigsie1485, 1723, 1808tb, jb, K
MoaMoen, hpl1865, 1875K
VillumstadVillomstad, Vilhelmstad.hpl1801, 1808, 1875K