Husmannsplasser nedlagte bruk Hobøl sogn

Husmannsplasser/boplasser er sortert etter Gnr. Kilde for registreringen er:
Kåre Hoel Bustadnavn i Østfold – Hobøl. Universitetet i Oslo v/Tom Smidt Solum forlag 1994.

Noen navnvarianter er tatt med. Enkelte plasser er usikre hvilket Gnr den tilhørte. 
Om du har bilder, historier, opplysninger eller endringsforslag vil historielaget gjerne ha tilbakemelding fra deg.
Justeringer i kulturminnet vil bli foretatt om vi får nye dokumenterte historiske opplysninger.

Send melding til gunnar.hjorthaug@icloud.com

De plassene som er registrert og tatt bilder av vil bli gitt en blå lenke.
Husmannsplasser og kulturminner er registret er lagret på Riksarkivets nettsted: www.kulturminnesøk.no. 
Du finner informasjon om hver plass ved å klikke på de blå lenkene nedenfor:

Gnr/BnrGårdsnavnHusmannspl.navnKommentarerNevnt første gangKilder
Hobøl sogn
34Hollebøl1439
TangenHollebøl Tangen, hpl1723, 1808, 1865kb, K
35Eikeberg1412
Eikeberghytta/ HestehagenEgebergh, Egebergplads, Aasen, Hestehagen1817, 1875kb, K
36Knapstad1342
36.2Østengen1823, 1876, 1903pb, 
36.3-4Knapstadnesa/ Knapstadhytta1884′
36.5-7LinnestadBygget som «hvilested» intil linna ca 18601817,1865K
Nordengen1823, 1865pb
37Haugen1575
37.2NordjordetHougsdahlen, 38.3?1903
38Leppestad1413
38.3NordengaNordsnoe, Nordjorde?Leppestad Ejer1741,1772,1865, 1875kb
38.5VestengaSkredderstua, Leppestadplads1886, 1903
EinærstuaEnerhougen1865
Hagen1865, 1875
VeslehyttaLeppestadhytta1817K
Sørli1808K
Østereng1875
39Holt1342
39.2Holt skole
29.3NesetHoltneset, Holthytta1875, 1903
Braatenhpl, Slætta, 1723, 1800, 1817, 1808K
Grønlundhpl, Holt Ejer, Holteplads, Steen Braaten1808, 1838, 1865,1875K
 Vestereng
40Lyshaug1575
40.4NesaNæsa, Næsset, Næset, hpl1787, 1794, 1800, 1903kb, pb, K
LyshougdalenMøllerstua, hpl1749, 1808, 1865, 1885kb, K, 
Lyshaug Ejer
TassebakkeTasibakken, hpl1712, 1800, 1875kb, pb, K
41HollenHollin, Holle, Høllen,  Holden1403, 1403, 1800, 1817jb, kb, K, pb
BraatenHollihytta1865, 1875
42HaskiltHaskjelt1783, 1808, 1865pb, kb, K
Lier1808K
43BergBerig, 1418, 1800, 1838
43.3ØdegardenBergsødegaard, smbr, Engh1814, 1817,1903kb,
43.4Finholt vestreFindholt, , Finholt1723, 1808, 1865, 1903kb, K
43.5Finholt østre
Bergs Ejer1749
DullerudBerg Pladsen, Dyllerud, hpl1787,1808, 1865skp
Tøraashpl1723, 1727
44Foss1341, 1723, 100, 1808kb, K
44.2NesetNæsset, Fossneset, smbr1813, 1865, 1903 kb, 
44.3JonsrudIonsrud, hpl, smbr1789,1800, 1875kb, K
Fos Ejer1788kb
Fosplads1817, 1837kb, K
Høgda
VesterengØstereng1817, 1865,1875K
Vestnæs1865,1875
45MellebyMellebye1420, 1723, 1808Kkb, pb
45.2Nordbysmbr, Mellebyeplads, Grundset1903, 1865, 1808
BrannstadBremstad, hpl1723,1800, 1817K
Melbye Ejer1742
Næzet1723, 1786, 1810pb,
46JarenJædre, Jader, Jahren1425, 1552, 1723, 1903
46.2RakelstadRacelstad, hpl, Ian Pladsen,Jarns Ejer1723,1805, 1808, 1865pb, kb, K
46.3
Jahrnsdammen
Jahrnsdammen,Jahrns dammen, Jarsdam Plds1805, 1808,
1860, 1886
pb, K, kb
46.3Dammen østre1860pb
46.4Dammen vestre1860pb
47GrimsrudGrimsrød1529, 1723, 1808kb, K
47.2 og 3LureLuure, hpl1723,1808, 1865kb, K
Amundstuen1865
DjupedalDybedall, Dybdahl, 1723, 1808, 1865kb, K
Grimsrud Ejer1794
GudbrandsdalenGrimsrud Plads hpl, 1808, 1817, 1865K
Sørli Sølien1865, 1865
48BølerBøhler, Bøller1529, 1723, 1808
48,3LevorstadLevestad, 1723, 1808, 1903
BraatenBraaten 1865, 1875
Svergett Sverget, hpl1723, 1783pb
49Søndre KrokKroke, Krog, Krogh1325, 1727, 1898
49.4SagbakkenSaubakken, Sabakken, smbr1865, 1875, 1903
HyskenHusken, 1723, 1808, 1865kb.K
Jutulen (vestre)1865, 1875, 1903
Jutulen (østre)
NorderaasNordre Aas, Nordos, Nørderaas, hpl1723, 1800, 1865, 1875
SøraasAas Søndre, hpl1723, 1727,
50Nordre krok
50.4ØdegaardenKrog Ødegaardt, Ødekrogh, hpl,smbr1575,1723, 1865, 1903pb
Buserud 1808, 1815, 165K,kb
Skaugenhpl1808, 1817
51Riggesum1422, 1723, 1808, 1886ls, jb, kb, K pb
Engs pl.hpl1816ns
HøgaasHøgaas, Høyaas, Hoiaas, hpl1800, 1806, 1865, 1875K
LangelandLangaland, hpl1422, 1723, 1808, 1865kb, ns, K
LauvåsLøfaas, Louaas, løvaas, hpl1723,1763, 1808, 1876kb, K, ns, 
Rigesem Ejer1737kb
SandåkerSandager, Sandagger, Sanaker,hpl 1608, 1808, 1875K, ns, kb
SulebruSullebroe, Sulebrud, Sullebrue, Soelibroe,Sulibru, Sulebro hpl
TorpTidligere selvst.bgård. hpl1550, 1723, 1808, 1875kb,K, pb
Nordtorp
Sørtorp
Vesttorp
52SmedabølSmidabæle, Smebøell, 1341, 1723, 1808,1903 ls, bs, K
GrønlundMaalehyttenMaakhytten1843, 1865
53Bovum nordreBowim, Bowum1529, 1723, 1808, 1886pb, K, kb, 
53.3Klingenberg1817,1865K
BaserudBasserud, Boslerud1774, 1808,1875K, kb, pb
KorsveienKorsvejen, Korsveien,Bovim Pl.1800, 1808, 1865, 1875K, kb,
Trolleru braatenhpl?1796pb
54Bovum søndre
Sterkhyttahpl, Stærcke Hytte, Sterkehytten1723, 1808, 1865,1875K, kb, 
BaavempladsenBøvumplads1807, 1817, K, kb
Bovum Ejer1798kb
55GuslandGudirslund, Gudisland, Gudzlund, 1431,1723, 1808, 1886ns, K
Baali1865
Braaten1865, 1875
Dammenhpl,Guslands Ejer1794,1800, 1808, 1865, 1875kb, K
EngenLille Eng1800, 1808, 1816, 1837kb, K
Gusland Ejer1794kb
56FjellFielle, Fieldt, Field1575, 1723, 1808, 1903pb, K
Brååten1835kb
Fjelds EjerUsikkert hviken plass?1791kb
FjellshyttaSørlie, Kasperhytta1865, 1875
Holen1865, 1875
Prestbråtenhpl, Præstebraaten1794, 1823, 1865, 1875
57SkjoldenSkioldini, Schiolden1575, 1723, 1817,1886
JohnsrudIonsrud, 1791, 1808, 1865, 1875K, kb
NordlieNordli1816, 1865, 1875ns
PrestebraatenPræstebraaten1800, 1808, 1865, 1875K
Skiolle EjerUsikkert hvilken plass?1792kb
58HaslerudAslerud, Aslerød1497, 1723, 1808, 1886
Engellandspladsenhpl1765, 1808, 1817K, kb
HukenHucke, Huchen plads hpl1763, 1808, 1865, 1875K, kb
LarvikaLarvigen1865,1875
Aaspelundhpl1723
59HovinHovi, Hove, Hofuin, Hofvi1323, 1723, 1808, 1886kb, K. ns
1Mellomhovi
9Nordhovi
10Sørhovi
59.2HovihyttaOppelie, hpl, smbr.1817, 1865, 1903.
59.8 -14Nyborg1886, 1903
59.11-13FlesaFlesen, Flæsa, Flessa1759, 1808, 1817kb, ns, K
BjørklundBirkelund1875
Brynilshytta Brynildshytten
Vardåsen1875
60Mære-nordreMærøe, Mjærum1422, 1723, 1808, 1886jb, kb, pb, K
60.2Mellom Mære
60.3SkvettaSkvætten, Skvaatten, hpl1723, 1808, 1865pb, kb, K
JegerhyttaMærehytta, Mærøplads1829kb
SolieUsikker?1832
Svenneby1865,1875
VillumstadWilhelmstad, Willumstad, Villunstad smbr1832, 1837, 1875kb
Kålebraaten1827
KolabonnenKollebond, Kullebund1865, 1875
KøyaKoia. Køia1865, 1875
SagbakkenSaugbaken, Saugbakken, Sag-stuen1767, 1808, 1865, 1875kb, K
DammenMærøedammen, Mærøe Ejer1794,1800, 1809, 1815, 1817K, kb
Kaaven Mærøpl.1831, 1832, 1840kb
61Mære-ssøndre
62BølerBøller,Ødegaarden1623, 1654,1808, 1886kb, pb, K,jb
63DalerDahler1573
3VillskogVildskov1723, 1800, 1865, 1903
Skaaka1808
64RiiserRisum, Riser1325, 1723, 1808. 1886kb, pb, K, ns
Huus-Engen1771, 1800, 1808, 1810kb, K, 
HoletHulet. Riiserhullet.1800, 1808, 1865K
KolabonnenKolabonn, Kulebond, Kollet1808, 1817, 1865
PipenMelpip, Mjølpip1727, 1790, 1808, 1875kb, K, 
Riser Eyer?1739kb
Riser pl1812kb
SaugbraatenSaugbraaten1784pb
SteintørtStentorp, Steentørt1723, 1808, 1822, 1875kb, K, 
Trulsrud1800, 1808, 1817K
65 RyggeRyggen, Rigem, Rigge, Rigem1325, 1723, 1808, 1886s, kb, K
BandsetBanset1790, 1800, 1822pb, K
HalvorstadRyggehytta1800, 1822
HoletHullet, Ryggehullet1800, 1808,1865, 1875K
Nesszitt1613
Rige Ødegaard1723, 1790pb
Rygge EyerRyggeødegaardenkb
Rygge pl1817kb
Tangen1802kb
66HolstadLur, Luder, Luur1822, 1841, 1886
Luurs Ejer1597kb
Trinneborg1800, 1808, 
67BærødBærøe1383, 1723, 1886
Bærød ødegaard1666
BrannstadBranstad 1800, 1865, 1875K, kb
BraatenBrothen1776, 1787kb
Bærø Ejer1740, 1767 kb
Bærø pl1810, 1824, 1835kb
Fyka1831, 1837, 1865kb
Grønlund1800, 1808 1886K,kb
Kabberud1808K
Kubbestad1723, 1772kb
Orebru1745, 1865, 1875kb, K
Piskopp1800, 1865, 1875kb, K
Raskerud1808K
SeutSeeudSeeut1756, 1800, 1865, 1875kb, K
Slora1800, 1865, 1875kb, K
SlorebråtebSlorabraaten, 1800, 1865, 1875K, kb
TjernsliKienslie, Kiendsrød plads, 1672, 1865, 1875K
Aalle Husszet1674tb
AareOre, 1723
68 TønnerødTønderud1398
68.2Askeruddalen1886, 1903
68.3KornettaCornetbraaten , Tønnerudhytta1809, 1865, 1875pb, ns, kb
BakkenTønderudbakken, Tønrud plads1800, 1865, 1875K
69AskerødAskerud1594, 1886, 1903jb, pb, kb, K
68.2Enga1822, 1865, 1903K, kb
Ascherud Ødegaard1775, 1800K
Dalen/Askerøddalen1843, 1865, 1875
70Slutningen1783, 1805, 1865, 1886K, kb
70.1Holmen1822, 1865, 1875K
70.3TjernshagenKjenshagen, Tjernsløkken1886, 1903
71SkistadSchistad1398, 1723, 1886jb.K, pb,
Rognlund1822, 1865, 1903kb
TyrihjellenTyrigjelden1865, 1903
Kornettbråten1886, 1903
Tømt1575, 1723, 1865, 1886jb, pb, K
72HoloHuolle,  1597, 1723, 1886
Bach Næszet1723
Engennæszet1663, 1678
Enggeland1785, 1808, 1822K
Holoe Næszet1723
RørstadRudstad1383, 188, 1875
73KarlstadCarlstad1403, 1800, 1886
BardusCarlstad pl.1815, 1865, 1875K, kb
CarlshuusetCarlshytte1767
Carlstadhagen1822
Karlstadhytta1808, 1886. 1903pb
74SvelgenSvælgen1529,1723, 1808, 1886
Suels krog1639, 1723, 1777ls, 
75Østre Skjellfoss1375, 1723, 1886, 1903kb, K, ls, 
FossnesFosnæs, Fosnis1723, 1865, 1875kb, K
Krondelen1636, 1723, 1822kb, K
Lenseløkken1865
LureLuure, Lur1789, 1800, 1875pb, kb. K
Løkka1875
StomnerStummer, Stovner1430, 1865kb, K
76Nordre Skjelfoss
3BekkensteinBekkesten1865
SprangmyraSprangmyhren1836, 1886
77Vestre Skjelfoss
SlåbråtenSlaabraaten, 1800, 1865, 1875pb, kb, 
NødenChristiansborg1808, 1822. 1835K, kb, 
Selfors Ejer1838kb
Skjelfoss plBrukt om flere av plassene1812, 1829 
78HøyåsHeyaas, Høiaas1573, 1723, 1886, 1903
Berger1816
Hagen1808, 1822K
HeienHeja1800, 1816, 1822
LosbyLaasby1865
NorderåsNordås1865, 1875
NyegaardNygard1822K
79HaglerødHaglerud1422, 1723, 1886, 1903
79.2ØdegaardenDahlødegaarden1783, 1809, 1886, 1903pb
80DalDahl1542, 1723, 1886
Sandli1595, 1808, 1865K, pb
81JerpelottenGarpeløkken, Garpelotten1831, 1885, 1886pb
82Oddestad
82.1BekkhusmyraBækhusmyr1815, 1886, 1903kb
82.2StubberudStubberød1831, 1865, 1886
82.5.67BrånenBraanen, Bronen, Branden, 1723, 1886, 1903
82.8VarpaVærpet1865, 1886
82.9BekkhusBækhus1723, 1808, 1822K, 
Hagen1816, 1822ns
Oddestadpladsen1886
83NarvestadNervestad1578, 1808, 1838K, kb
GrønliaGrønli1865, 1875
HagenHagan1799, 1800, 1875
Riis1828kb
Samuelsby1828K
84Vesterby1609, 1808, 1838K, kb
84.2Nygård1788, 1865, 1886, 1903pb, K, 
VesterbypladsVesterbyhytta1875
85Store – Østre BråteBraate, Braathe1412, 1723, 1886jb, kb, K, pb
85.4RåkenRaachen, Raaken1734, 1808, 1886, 1903pb, kb, K
86Sørbråta
86.2Berg1832, 1837, 1865pb, kb, 
Hytta1822
Kollebonden1782, 1799, 1800, K, pb, 
Braate Eje1804kb
Skourom1829, 1830, 1837kb, pb
Østenhus1625, 1650, 1654jb, 
87Skinnerød1575, 1808, 1903K, pb, jb
Skinnerødhytta1808,1822, 1875K, 
Skinnerød plads1840 kb
88KongshaugKongsskougen1553, 1723, 1865, 1886jb, 
88.1Myrer1572, 1808, 1886K, kb
88.2.4SandåkerMyrerhytte, Sandager,1775, 1865, 1886, 1903K, 
88.3SkogKongsdshaug, Brænden1822,1838, 1886, 1903
Soellie1822K
89BjonerBioner1575, 1808, 1838, 1886
89.1Nes, Bjonernes1865, 1886
89.2FossenBjonerfosspb, K
Flareb1764, 1797, 1800K, pb
OxeOksa1800, 1808, 1837
90Smertu1348, 1723, 1808,1886Kjb, 
91Nommestad1514, 1608, 1723, 1886K, pb, 
Fossen1723, 1822
Nummestad hytte1808K
Nommestad plads1808K
SkotbueSkørbue1800, 1822
92Ringstad1422, 1723, 1800, 1886K, pb, 
93Li1455, 1723, 1808, 1886K, 
94HvamHuam, Vam, Hvamm1407, 1723, 1808, 1886K, kb, pb,
94.2Ospeliespelie, Aspelie1781, 1808, 1886, 1903K, kb, pb
HvamshyttaKjeldstad,Hvamspl1865, 1875, 
OspelibergetHytte under Hvam
95SaksebølSaxebøl1579,1723, 1822, 1886pb, K
95.1GledaGleden Glæden1758, 1822, 1886, 1903K, kb, pb, 
95.4Vestereng1822, 1838, 1865K, kb, 
Saxebølpladsen1825pb
96Tisbjørnerud1350, 1723, 1808, 1886K, pb, 
96.2.13Sørli1822, 1865, K
96.3SandbekkSandbæk1822, 1865, 1886K
96.4SandvollenSandvold1822, 1865, 1886K
96.5FjellstadFjelstad1865, 1886
96.6GranrudGranrød, Bierkeskov,Tisbjørnrudhytta1800,1865, 1886K
96.7Lier1822, 1865K
96.8ØsterengØstreeng1822, 1865K
96.9BakknesaBaknæsset, Bakneset1723, 1808, 1886, 1903K, kb, 
96.10Rom1822, 1865K
96.11Stubberud1865
96.12Høgda1822, 1865
96.14Kollstad1865
BjærkelundSnustomta1865
Karenstua
NylendaBergli1822, 1865, 1875K
97EngEnngh1611, 1723, 1808, 1886K, ls
AspelieØsingen/Østengen1808, 1822K
EngshyttaSoellie1808K
Hollet1792
98NygårdNygaard1575, 1723, 1808, 1886, 1903
98.2Snippen1972
NygaardspladsNygaardshytta1875, 1903
Nygaards Ejer1740kb
GonnerudSelvgonnerød1800, 1808K
99LoskaLaaschen, Losken, Laasken1625, 1723, 1886, 1903jb, pb, kb, K
99.3SagbakkenSaugbakken1865
Kolle BaandenKolabonn. Hpl eller kolabonn1769K, pb
LoskenesetLaasken Neeszet1669,1752
100HolHolle, Hole, Hoel, 1400, 1723, 1808, 1886K, kb, 
Brue1723
HolshyttaØstre Hoelsplads,1865
ØdegaardenVestre Hoelsplads1875
101Hvitstein1400, 1723, 1817, 1886K, pb, kb
GaltebouGaltebu1664tb
GrønnslettaGrønnsletten skole1817, 1865, 1875
KamphauKampenhaug, Kampaas1800, 1808, 1822, 1827K, pb, kb
Kolabonnen1865, 1875
Nordli1817, 1865K
PalmehyttaHvidsten Ejer1723, 1735,1800, 1865, 1875K, pb, kb, 
SkogromSkougrom, Skaugrom, Skaugerom1773, 1808, 1865, 1875K, pb, kb, 
Aasen 1816ns
102 HulHuul1576, 1723, 1808, 1886K, ns, kb, 
Bråten – Hulsbråten1865, 1875
KrontappKrantorp, Krumtap1723, 1808, 1865, 1875K, kb, ns, 
Nesa – HulnesaNæsset, Hulsnesa,Huulspl.1810,1816, 1865, 1875ns, kb
TrollhettaTroldhætta1727, 1800, 1808, 1865, 1875K, kb, 
103BjerveBjerved, Bierve, Bjørved1341, 1723, 1800, 1886K, pb, tb, 
103.2SagengnesetHulsnesa?1886
BagaasBag Aas, 1727
BråtenBraaten1817, 1865K
Bierve HougenBjervedhaugen, Bjørvedhytte1762, 1808, 1816, 1817K, kb, ns
Bierve Ejer1802kb
Bierven pladsenBjerved1795, 1835kb
SmørjuhyttaSmørge Hytte, 1723, 1808,1865, 1875kb, pb, K
ÅslandAasland1808, 1835, 1865, 1875
104Haug søndreHoug1520, 1723, 1800, 1886K, pb, kb 
104.2.3KattåsKataas1723, 1808, 1886, 1903K, kb, ns
104.4DalåsDalaas1782, 1865, 1886pb, ns
104.6StrutenStruden1575, 1800, 1886K, 
104.7ØsterdalØsterdahl1775, 1808, 1886K, kb, 
105Haug nordre
105.2Haugjordetsmbr1886
105.3Høgdasmbr Høiden1865, 1886
Slottet1865
Hougs ejer1775kb
106PrestegårdenHobøli
106.2OrskogØrskog1723, 1808, 1865, 1875K, kb, pb,
106.3Hagen1762, 1808, 1865, 1875K, pb
106.4BilittBilidt, Bilit1723, 1808, 1865, 1875K, kb
StenbølStembøl1472, 1723, 1800, 1886K, kb
BakkenBakkene1865, 1875, 
Berger1498, 1723, 1808, 1875K, jb, kb, 
DillerudKanskje kommet fra Skiptvet?1739, 1743, 1749kb
Rivopp (Åsen)Åsen1822, 1865, 1875
SkautnumSchamton, Skemten1407, 1575, 1723jb
ÅråsAaraas1633, 1808, 1865, 1875K, kb, ns
107HvitsteinHvidsteen, Widsten1613, 1723, 1808, 1886K, kb, pb
107,2.4GroterudGrøterud1795, 1800, 1875, 1886K, kb, 
107.6HestehagenHestehougen, hpl smbr.1800, 1808, 1865, 1875K, pb, kb
107. 7KolabonnenKullebunn, 1865, 1875, 1903
Frommenrødhpl1723
NessitJordstykke?1613ls
108RødRøe1542, 1808, 1886K, ls
109GustvedtGustvedt1418, 1808, 1886K, ls
Gustvedt ejerGustvethytta, Gustvedtplads, Soelia1795, 1808,1817, 1865, 1875kb, K, 
110GreåkerGreager1423, 1808, 1886, 1903K, tb, 
110.3.4PekstadPigstad1723, 1800, 1865, 1886K, pb, kb
Greakereyer1733, 1758kb
Greager pladsen1827pb
Holen1865
111
112
Tingulstad1403, 1723, 1808., 1886K, ls, pb, 
111.2SkogbråtenTingulstadbraaten, Braaten1865, 1875, 1903
KjellerenSørli1875
MosebyMossaby1800, 1865, 1875K, kb, 
Sundbakken1891ft
113NærbølNarvebøl1354, 1723, 1808, 1903K, ls, pb,kb
113.2.4Heia Heja, skole1788, 1808, 1823, 1865K, pb, kb
113.3Elvestadsmbr, landhandel, aldershjem1817, 1865, 
Nærbøl Ejer1766
114Sør SkaugSør Skau1529, 1723, 1808, 1886K, pb. ns, ls
Rumpasmbr1808, 1865, 1886, 1903K, 
115Nord SkaugNord Skaug
115.2Hestehagenhpl, smbr1825, 1865, 1886, 1903pb
Høiden (114)1865
Svingen (114)1865
BråtenSkougsbraaten1817, 1865, 1875K, 
116StubberudStubberød, 1723, 1808, 1865, 1886K,  ns, gd
KlæggeboeKleggebue1723, 1800, 1886, 1903K, pb, 
117StøttumStøttem, Stottum1529, 1808, 1836, 1886K, 
117.3Åsen – StøttumåsenSmbr1865, 1886, 1903
117.5Støttumhytta1886, 1903