Historiske vandringer

Jernalder- gravfelt på Haugen/Lyshaug Foto: 18. aug. 2022 Gunnar A. Hjorthaug

Digitalhistoriske vandringsspill Hobøl – et samarbeid mellom Hobøl Historielag, Østfold Historielag og Wittario AS. Formålet er å få publikum ut og gå, blant historisk interessante områder og kulturminner i nærområdet. Ved hjelp av en mobiltelefon eller nettbrett kan en finne poster, få nærkontakt med historien, besvare spørsmål, opptjene poeng og konkurrere med andre spilldeltagere. Spillet er gratis for publikum. Hobøl Historielag vil formidle informasjon om kulturminnene og brukerminnene på sin webside og på Riksantikvaren sin Kulturminnesøk. Enkelte poster vil bli skiltet.

PostVandringsspillWebsidenKulturminnesøk
1


Smaalensbanens –
østre linje
Les mer på websidenKnapstad stasjon på Kulturminnesøk

«Knapstad Innkjøpslag»
på Kulturminnesøk

2


Knapstad stoppesteds første «stasjonsmester».Les mer på websiden Stasjonsbetjentene på KnapstadHvilebrakka for banevoktere på Kulturminnesøk
3


Knapstad Sag og høvleriLes mer på websidenKnapstad Sag på Kulturminnesøk.
4Oldtidsveien. «Kongevegen» fra Knapstad til StockholmLes mer om Flintsigden fra yngre steinalder 3-4000 gammel på KnapstadSpor av Kongeveien på Hollebøl på Kulturminnesøk

Gravfelt på Ekeberg fra jernalder på Kulturm.søk
5Oldtidsveien «Kongevegen» fra Knapstad til ChristianiaLes mer om jernalderbosettingen for 2300 år siden på MellebySpor av Kongeveien på Knapstad på Kulturminnesøk

Jernaldergravfelt på Foss på Kulturminnesøk
6


Jernaldergraver ved KristianiavegenLes mer om kulturminner på websidenGravfelt på Lyshaug på Kulturminnesøk
7


Haugen skolestueLes mer på websidenHaugen skole på Kulturminnesøk
8Knapstad barne- og ungdomsskole på                historisk grunn
Jernaldergrav bak Knapstad skole på Kulturminnesøk
9


Knapstad misjonshusKnapstad bedehus på Kulturminnesøk
10


”Handlesstedet paa Dammen”


Les mer om sagbruk, bekkekverner og møller
Lippestad Dammen på Kulturminnesøk


Jahrsdammen mølle og garveri- Kulturminnesøk
11Den nye chausseen fra CristianiaLes mer om samferdsel og gamle veier i HobølLinnestad ved Chausseen på Kulturminnesøk
12


Knapstad kryssetLes mer om MyrvangMyrvang på Kulturminnesøk
13Idrettsbanen på KnapstadLes mer om nedlagte idrettsanlegg på websideKnapstad idrettspl. på Kulturminnesøk
14


Trollet som ville knuse Tomter kirkeLes mer om store steiner på websidenTrollsteinen Knapstad på Kulturminnesøk

Bronsealderrøysa på Knapstad på Kulturminnesøk