Handel

Myrvang landhandel.

Fra postkort

I 1914 kjøpte Sigvart Brække (1868-1924) en eiendom av Anton Tronstad på Knapstad gård for kr 1095,97. Her ble det bygget opp et flott hus i 2 og 1/2 etg. med full kjeller. Det ble butikk og lager i første etg. og leilighet og lager i annen etg. Brække hadde også landhandleri på Tomter, på Øien gård som han drev samtidig med butikken på Knapstad. På Myrvang var det bygninger rundt for utleie og verkstedlokaler. 

I 1924 solgte  Brække Myrvang til Andreas R. Holm fra Spydeberg.

I 1930 brant hele butikkvillaen Myrvang ned. Holm leide ut resterende bygninger.

I 1932 etablerte Jørgen Jørgensen Aksjeselskapet Myrvang Landhandleri i endebygget på side bygningen.

I 1939 kjøpte brødrene Tørnby opp Myrvang. De hadde siden 1925 drevet butikk ved Knapstad stasjon.

I 1947 ble Tørnby sine eiendommer solgt til Lothar Belck-Olsen.

I 1966 ble det åpnet ny butikk på Myrvang og en bensinstasjon.