Gnr.7 Øyen Bruk 1 og 2

Gård og folk av Hogne Holst