Gnr.3 og 4 Tovshus søndre

Gård og folk av Hogne Holst