Gnr.3 og 4 Tolfshus, Sør-og Nordtolfshus

Gård og folk av Hogne Holst

 

Tolfshus   1948
ØFB.1996-01181
WID.NR. 017050

 

 

 

 

Tolfshus    1955
ØFB.1996-01653
WID.NR. 090943

 

 

 

 

Tolfshus nordre  1948
ØFB.1996-01180
WID.NR. 017049

 

 

 

 

FLYFOTO – SKRÅFOTO FRA WIDERØE’S FLYVESELSKAP A/S

Hobøl historielag er eier av flyfotografiene, ialt 334 motiv i sort/hvitt-1947 til 1959.
De publisert på Østfold Billedarkiv sine sider. Her kan du bestille kopier.

Gårdskart   

Google Maps.