Gnr.2 Brekka

 

Gård og folk av Hogne Holst

 

Brekke   1948
ØFB.1996-01179
WID.NR.  017048

 

 

 

 

 

 

Brekke mølle   1955
ØFB.1996-01652
WID.NR. 090942

 

 

 

FLYFOTO – SKRÅFOTO FRA WIDERØE’S FLYVESELSKAP A/S

Hobøl historielag er eier av flyfotografiene, ialt 334 motiv i sort/hvitt-1947 til 1959.
De publisert på Østfold Billedarkiv sine sider. Her kan du bestille kopier.

Gårdskart Brekke Gnr. 2 ,br.nr. 1

GoogleMaps.

Norske Gardsbruk 1984

Plasser under Brekka:

Holen
Google Maps
Husmannsplass under Brekke. 25 mål eng og 2-3 kuer. Kilde Hobølboka III
Folketelling 1865. Husmann Johan Hanssen – 6 personer.
Folketelling 1900. Husmann Hans Pettersen – 6 personer.
Folketelling 1910. Gårdsarbeider Hans Pettersen – 3 personer

 

Kastet
Kast – tømmerkast. Nær elva med en bratt skråning mot elva. 1823 – Kaste-Bjerget.
Nevnt 1775 i kirkebok.  Husmannsplass på kart 1808. I 1833 nevnt Brække plass Kastet i kirkebok.
Folketelling 1865. Husmann med jord Ole Halvorsen – 5 personer.
Folketelling 1900. Husmann Hans Kristiansen – 6 personer.
Folketelling 1910. Gårdsarbeider Hans kristiansen – 5 personer

Rognestad
Husmannsplass nevnt i pantebok 1810 sammen med Sagbakken.

Sagbakken
Nevnt i kirkebok 1775. Nevnt som husmannsplass i 1810 i pantebok.
Folketelling 1865. Husmann med jord Kristoffer Kristiansen – 6 personer
Folketelling 1900. Møllemester Ove Antonsen – 7 personer

Vestereng
Folketelling 1865. Husmann med jord Kristian Hendriksen – 4 personer.
Folketelling 1900. Husmann med jord Anton Andersen – 7 personer
Folketelling 1910. Møllearbeider Sigurd Lande – 6 personer

Turkart Østfold.