Forsamlingshus

Arena Knapstad har tidligere hatt navnet Knapstad bedehus og Knapstad Misjonshus.

Det var 2. juledag 1927 at Knapstad misjonshus ble innviet. 50 år tidligere ble Nummestad bedehus bygget. Det ble innviet 3. juledag i 1877. Tomter misjonshus ble bygget ved Tolfshusveien i 1896, og flyttet til Engen i 1930. Det siste misjonshuset som ble bygget var Elvestad misjonshus, i 1955. I dag er det bare Nummestad og Knapstad misjonshus som er i bruk.

Foreningslivet i Hobøl startet i 1855 med en fellesforening innenfor Det norske misjonsselskap med medlemmer fra Spydeberg, Kråkstad og Hobøl. 21. januar 1865 får Hobøl sin egen forening, «Hedninge Misjon for Hobøl Præstegjeld», med medlemmer fra hele bygda. Møtene var rundt på skolene første søndag i måneden. I 1904 ble Haabøl øvre Missjonsforening stiftet. Her er farver H. Pedersen aktivt med i ledelsen og kasserer i flere år. Før 1880 ble Tomter Kvindeforening stiftet. De produserte husflidsvarer som hvert år ble auksjonert bort til inntekt for misjonsforeningen. Kvinneforeningen ble i begynnelsen ledet av menn, men på årsmøtet i 1882 ble det både valgt en «Mandsbestyrelse» og en «Kvindebestyrelse». I 1886 ble Tomter Øvre Kvinneforening stiftet og farver Pedersen var her en av lederne gjennom mange år derfor minnestøtten over han på Tomter kirkegård.

Knapstad kinamisjonsforening ble stiftet i 1916 på gården Holden. Det var stor oppslutning om møtene og det sies at det kunne stå opptil 20 hester oppstallet på tunet der møtet var avholdt. Holt skole ble gjennom 10 år også benyttet som møtelokale. Da skolen ble solgt fikk Kinamisjonen bruksrett i 10 år. I et samarbeid mellom Santalmisjonen, Misjonsselskapet og Kinamisjonen ble det bygget et bedehus på Søndre Lippestad. Kinamisjonen eide huset og hadde ansvar for driften, mens de andre hadde bruksrett. Det ble samlet inn tømmer og penger. Da huset stod ferdig hadde det kostet 7443,76 kroner.

Oppgjennom årene har det vært aktiviteter her for alle aldre. På begynnelsen av 1900 tallet var det startet musikklag. Det ble et forsøk med sangkor, og det var både mannskor og strykekvartett. Foruten hovedforeningene var det Yngres musikklag, Blåveisen barnelag, Knapstad guttelag, Knapstad syforening og Knapstad yngreslag. Senere ble det også en ungdomsforening. Om søndagene var det søndagsskole her.

Guttelaget produserte gjenstander i tre og lær som de pusset, malte på dekor og lakkerte.

Alt ble loddet ut på en basar til inntekt for misjonen og driften av huset. Fortsatt har jeg gjenstander fra denne tiden. Særlig husker vi de fine friluftsturene i skog og mark som det ble lagt opp til av brødrene Ivar og Trygve Belck Olsen.

I annen etasje var det en liten pedell-leilighet. De som bodde her, måtte stå for vask og fyring i bedehuset og fungerte både som vaktmester og renholder. Det var et stort møtelokale og en liten sal i tillegg til et kjøkken.

Lørdag 7. juli 1973 ble Knapstad misjonshus totalskade av brann etter lydnedslag. Huset ble bygget opp igjen på samme tomten og tegnet av arkitekt Johs. Løvfall på Mysen. Nå ble byggesummen på 325 800 kr.

I 2012 ble hele bygget total renovert og fikk nytt navn Arena Knapstad. Moderne kjøkken, lyse fine rom har gjort det til et attraktivt utleie lokale for ulike formål. Men fortsatt er den viktigste aktiviteten intakt og foreningen tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband. På deres hjemmeside står det at Arene Knapstad er en møte plass for Gud og hvermann. Her er søndagsåpent, onsdagsmøter, Max Aktiv, KRIK, Babysang Knapstad, Strikkekafé, Fotokafé, Seniortreff fredag formiddag, konserter og Jule- og loppemarked.