HOBØL BØKENE

Hobølboka 1, Hobølboka 2, Hobølboka 3  er historien om Hobøl fram til 1920.
Ansvaret for disse bøkene har vært en egen bygdeboknemnd nedsatt av Hobøl kommune.
De siste årene var denne ledet av Ottar Brødholt som også har vært bilderedaktør.

Første bind om Hobøl kommunes historie ble gitt ut i 1993.
Den omhandler historien fram til ca. år 1500.
I 1994 kom bind II ut. Den tar for seg historien fra 1500 til 1800.
Hobøls historie fra 1800 til 1920 ble utgitt i  1995.

Bøkene koster kr. 200,- pr. stk. og bind I-III for 500 kr og kan kjøpes av Hobøl historielag.