Bøker

Hobøl historielag forlag er en del av Hobøl Historielag.
I Grunnreglene punkt 9 heter det:
Forlagsvirksomheten i Hobøl Historielag ligger under styret. Styret utser et utvalg på 3 personer som har ansvar for forlagsvirksomheten. Det opprettes en egen bokkonto hvis midler skal være bundet til å gi ut trykte, lokalhistoriske skrifter. Det legges fram årsberetning og regnskap fra forlagsvirksomheten på årsmøtet.

Du finner bøkene under denne menyen.