Communalbygningen

Communalbygningen

«Communalbygningen» eller gamle Hagen skole
ble bygd som et av landets første kommunehus i 1844. Samtidig ble det Hobøl kommunes første fastskole.
Tomta lå på gården Bjerves grunn.

Bygget ble benyttet av formannskapet og kommunestyret, forliksrådet, Hobøls første jordmor. Her var en leilighet og
her hadde Hobøl Sparebank sitt første kontor fra starten i 1859 ved siden av at det var skolelokale.

«Den nye communalbygningen» eller Hagen skole ble bygd i 1891. Da flyttet kommunestyre og banken inn her. Her ble det også lærerleilighet. I 1963 ble den siste bygget satt opp. Hagen var kommunesenter fram til nytt kommunehus kom på plass i midten av 1950 årene i Elvestad. Det var her demokratiet i Hobøl utviklet seg de første 110 år.

Både den gamle og nye skolebygningen ble benyttet til skolelokaler fram til 1997 da Ringvoll skole ble bygd. Hagen skole benyttes i dag av Hobøl Husflidslag og ASVO med bruktbutikk.

Communalbygningen er er i dag Hobøl Historielags faste lokale, mens bygningen eies av Hobøl Museum.