27. oktober 1977 ble det holdt et møte i peisestua på Tingvoll forsamlingshus.
Møtet kom i stand bl.a. etter initiativ fra Elsa Erøy
37 personer møtte opp og vedtok at Hobøl Historielag skulle stiftes. Samtlige tegnet seg som medlemmer og det ble valgt et interimsstyre bestående av  Knut Berg, Lars Aslak Egeberg, Elsa Riiser, Elsa Erøy og Jens Henrik Skjelderup. Det ble også vedtatt en anmodning til Hobøl kommunestyre og Hobøl Sparebanksstyre om å velge en representant hver til historielagets styre.

På dette møte holdt amanuensis Sven G. Eliassen fra Fylkeskonservatorinstitusjonen i Østfold/ Borgarsyssel museum et foredrag om oppgavene for et historielag. Kristian Strømshaug fra Borgarsyssel Museum fortalte om husmannskår og levemåte fra slutten av 1800 tallet og tiden omkring århundreskiftet.

Det første styremøte ble avholdt 9. november 1977.

Elsa Erøy ble valgt til lagets første formann.
Jens Henrik Skjelderup ble sekretær og Lars Aslak Egeberg kasserer. Hobøl kommunestyret oppnevnte etter hvert ett medlem til styret, det var Karen Helene Brødholt.

12. desember 1978 var det årsmøte. Medlemstallet var nå økt til 57. Det nye styret for 1979 ble:

Formann: Jens Henrik Skjelderup, sekretær: Karen Helene Brødholt, kasserer: Lars Aslak Egeberg og styremedlemmer: Knut Berg, Else Riiser, Elsa Erøy, Arve Sandaas og Arne Nystad.

På årsmøtet 29. januar 1980 ble Karen Helene Brødholt valgt til ny formann. Dette vervet hadde hun fram til årsmøtet 14. februar 2012, til sammen 32 år.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *