Hobøl Historielags nettsider.

Historielaget har som mål å gjøre kjent vår felles lokale historie. Det være seg kvinner og menn med røtter i Hobøl som har hatt stor betydning nasjonalt og internasjonalt eller kulturminner fra fortid til nåtid som vi omgir oss med. Det å kjenne bygdas historie skaper identitet og samhold.

På Hobøl Historielags nettsider vil du finne informasjon og lokalhistoriske artikler. Det er lagt opp lenker som setter deg videre til dokumenter, nettsider og kontaktpersoner.  Her finner du informasjon om aktiviteter i laget, bøkene vi har utgitt, museer i Hobøl, kulturminner, folk og gårder. Det vil være rikelig med bilder. enkeltvis og i gallerier.  Vi vil også legge opp aktuelle nyheter med en historisk kommentar til aktuelle hendelser.

Har du ønsker og forslag til nettsiden, send en epost til Hobøl Historielag

Hobøls eldste bygning er Hobøl kirke fra 1100 tallet.

Hobøl kirke er en romansk steinkirke fra andre halvdel av 1100-tallet og viet til Sankta Margareta.
Kirken feiret 800 års-jubileum 28. mai 1995. Les mer her.

Norges eldste dokument på norsk er til hoblingene år 1210.

Første gang folk fra Hobøl nevnes i et skriftlig dokument er i et diplom fra 1210. Det ligger i riksarkivet og er landets eldste dokument som er skrevet på norsk. Det er fra baglerkongen  Fillipus Simonsson som sender brev til «ollum Mosdælom», alle mossedølene eller folk i Hobøl. Han advarer de på det sterkeste mot å hindre munkene fra Hovedøya kloster i å ta sin eiendom  ved Asper i bruk.
Les mer her.

Riksarkivet Filippus Simonssons vernebrev for klosteret på Hovedøya

Den eldste bygdebeskrivelsen ved prost Lars Rasch i 1732.

I  «Haabels Kalds of Kirkers Bescrivelse» fra 1732  av Lars Rasch, står det :
Enche er her ikke, ej heller her vaaren i Mands Minde, at dette Kald i saa fald har alle de Herligheder som det gamle Munche Vers  ommelder:

Felix Parochia ista
ubi non Nobilista,
non Vidua,
non publica via.

Lykkelig det sogn
hvor det ikke er noen adel,
ingen (preste) enke
eller offentlig vei.

Boka om Lars Rasch. Se her.