Stiftelsen Vestre Bråthe

 

VESTRE BRÅTE  eies  av Stiftelsen Vestre Bråthe Bygdetun. Stiftelsen ble til i 1984 etter at eieren

Vestre Bråthe, Hans Fredrik Borgen i 1889Helene Ringstad  testamenterte gården til en stiftelse. Vestre Bråthe er også  Hobøl kommunes 1000 årssted.

Gården nevnes så tidlig som 1376. Hele gårdsanlegget har unike bygg og omgitt av en hage med store, majestetiske trær. Hovedbygningen er fra rundt 1760. Her er rom og interiør gjennom 250 år blitt bevart. En tur igjennom bygningen er en turen igjennom historien fram til i dag. Låven er blant de eldste bygningene i Østfold. Tømmeret er datert til midten av 1500 tallet mens noe tømmer kan være hogd på 1400 tallet.

Her arrangeres bygdedag i juni, som regel søndagen før St. Hans.

Vestre Bråte ligger langs vegen mellom Ringvoll og Såner.

Vestre Bråte i Hobøl – historien om gården og de som har levd der av Ivar J. Hauge.  Boka kan du få ved å henvende deg til Karen Helene Brødholt, leder av styret i stiftelsen.