Prestegårdslåven

                                                                                     

Hobøl prestegårdegårdslåven ved Hobøl kirke fin Bjellesamling.

På prestegårdslåven er det 3 museer,
Sakralt museum, Bjellesamling og Skog- og jordbruksmuseum.

Hele prestegårdstunet med låve, hovedbygning fra 1700 tallet, lysthuset og renessansehagen og middelalderkirken er i seg selv vært et besøk.

Sakralt museum. I forbindelse med 800 års markeringen for Hobøl kirke i 1995 ble sakralt museum åpnet av kronprins Haakon Magnus. Her er det samlet bilder, gjenstander, bøker, orgler, likvogn, gravkors mm som har hørt til Hobøl kirkes lage historie.
Bjellesamling. Oddmund Næss donerte sin bjellesamling på over 700 bjeller til Hobøl Museum. Denne helt spesielle samlingen er å finne i prestgårdslåven.
Jord- og skogbruksmuseum. Hobøl er og har vært ei jord- og skogbruksbygd. I låven er det utstilt jordbruksredskaper  og utstyr for skogsdrift. De viser en del av utviklingen de siste 200år.

Museet er åpent i mai/juni og i august/september under Åpne dager. Ellers er det åpent under fredagskonsertene i juni.  Utenom dette kan du kontakte Hobøl kommune, tlf 69 92 44 00, for å avtale tid for besøk, eller  Lars Aslak Egeberg, mob: +47 901 46 270