Museum

Hobøl kommune eier og drifter Hobøl Museum gjennom en museums nemnd. I denne nemnda sitter 1 fra Hobøl kommune (Hovedutvalget for omsorg og oppvekst), 2 fra Hobøl Historielag og kultursekretæren som er utvalgets faste sekretær.

Lars Egeberg er leder av Museumsutvalget.