Møtekalender

Program høsten 2018 – vår 2019 – høsten 2019

25. september 2018  kl. 19.00 Sverre Jervell:  «Fra Oslofjordens historie med saltkokerier, utskiping av trelast og is-eksport.»
Tirsdag 9. oktober 2018  kl. 19.00  –Introduksjonskveld for slektsforskning og data. Østfold Historielag i samarbeid Østfold Slekt og Data og Hobøl Historielag.
Tirsdag 23. oktober 2018  kl. 19.00 – Tømmerfløting i Glomma og Hobøl elva. Per Folkestad og Asbjørn Hjorthaug
Tirsdag 27. november 2018  kl. 19.00- Historielagsmøte. Grøt og kaker.

Tirsdag 22. januar 2019  kl. 19.00 –  150 års minne siden ordføreren, stortingsmannen, skolereformatoren og prosten Bernt Sverdrup Maschmann døde. Hans liv og virke ved Asbjørn Hjorthaug.
Tirsdag 26. februar 2019  kl. 19.00  –  Årsmøte. «Bønder i byen» – fra bygda til byen i arbeid og fritid. Oddvar Bjerke
Tirsdag 26. mars 2019  kl. 19.00  Jødene og Indre Østfold under andre verdens krig. Mads Tangstuen

Tirsdag 24. september 2019 kl 19.00   Borgerkrigen i Viken på 1200-tallet . Et bakteppe for brevet til Morsedølene i 1210. Historiker Knut Arstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 10. august 2017  Tur til Halden – Rød Herregård og vandring i Haldens industrihistorie.
 • 10. oktober. Vi feirer Hobøl Historielag 40 år.
 • 31.oktober. Reformasjonen 500 år – Konsekvenser for vår lokale historie.
 • 05. desember. Julemøte. Tema: Reformasjonen og Martin Luther. Lars Inge Magerøy, sogneprest i Enebakk.
 • 23. januar- Konservator Per Erik Gjesvold kommer. Han har arbeidet en del med militærhistorie og forsvarsanlegg i Indre Østfold.
 • 27. februar – Årsmøte. Lokalhistorisk tema.
 • 20. mars Orientering om de arkeologiske utgravingene ifb. den nye Follobanen
Program vinter/vår 2017:
 • 17. januar kl 19.00 – Knapstad Arena (Misjonshuset) kl 19.00
  Svein Høiden – Gründeren Hans Nilsen Hauge.
 • 28.februar kl 19.00– Årsmøte – lokalt tema. Ungdomsskolen på Knapstad kl. 19.00
 • 25. april kl 1900– Fjellskjæringene ved E18 og Hobøls geologiske historie?.
  geolog Michael Heim fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.
 • 21. juni – Sommeravslutning Tomter gml. skole med grøt og foredrag.